לאחר השימוש במכשירי גז, יש לסגור את כל הברזים של המכשיר וכן את ברזי הביטחון.